Zintegrowany System Zarządzania

Zaangażowanie każdego pracownika oraz pełna świadomość czynnego wpływu na jakość i poziom BHP są podstawą naszych sukcesów

Firma Mostostal Pomorze S.A. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN- ISO 45001:2018.

Gwarantujemy świadczenie usług na wysokim poziomie, zgodnie z wymaganiami Klientów oraz obowiązującymi przepisami prawa, dbając przy tym o zdrowie i życie pracowników własnych i podwykonawców  oraz ochronę środowiska naturalnego. Tworzymy warunki techniczne, ekonomiczne, organizacyjne oraz psychologiczne, prowadzące do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zniszczeniu środowiska naturalnego i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Sukces firmy jest sukcesem każdego pracownika!

Głównym celem Mostostalu Pomorze SA jest zdobycie zaufania naszych Klientów.

Aby spełnić wymagania Klientów i stale doskonalić nasz System wspólnie wyznaczyliśmy następujące cele:

zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz awariom środowiskowym
utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac i świadczonych usług
ciągłe doskonalenie poprzez identyfikację oczekiwań Klientów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia
sukcesywne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technologicznego oraz zasobów gwarantujących terminowość, jakość i bezpieczeństwo realizacji projektów
inwestowanie w nowy sprzęt i wdrażanie nowych technologii
zapewnienie środków i zasobów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem ZSZ
doskonalenie kadry pracowniczej
stałą poprawę warunków pracy
dobór dostawców świadczących usługi na określonym poziomie jakościowym i BHP prowadzącym prace z poszanowaniem środowiska naturalnego

Zaangażowanie każdego pracownika jest podstawą naszych sukcesów!

Certyfikaty

Certyfikat systemu zarządzania jakością i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018

Certyfikat wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Certyfikat wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0042 uprawniający wykonywanie konstrukcyji metalowych i aluminiowych wg PN-EN 1090-1

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0042 uprawniający wykonywanie konstrukcji metalowych i aluminiowych wg  PN-EN 1090-1

Certyfikat do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-P3-10

Certyfikat do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-P3-10

Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-W/4-10

Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-W/4-10

Uprawnienie UC-06-106-M/4-10 dowytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Uprawnienie UC-06-106-M/4-10 do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Uprawnienie UC-06-106-N4-10 do napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Uprawnienie UC-06-106-N4-10 do napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcjie Mostowe 24-M-15 uprawniające do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe 01-M-17 uprawniające do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcjie Mostowe 24-15 uprawniające do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe 01-17 uprawniające do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych

CERTYFIKAT Złoty Płatnik 2015

Share This