Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP

Zaangażowanie każdego pracownika oraz pełna świadomość czynnego wpływu na jakość i poziom BHP są podstawą naszych sukcesów

Firma Mostostal Pomorze SA wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004. Gwarantujemy świadczenie usług na wysokim poziomie, zgodnie z wymaganiami Klientów oraz obowiązującymi przepisami prawa, dbając przy tym o zdrowie i życie pracowników oraz środowisko naturalne. Tworzymy warunki techniczne, ekonomiczne, organizacyjne oraz psychologiczne, prowadzące do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zniszczeniu środowiska naturalnego i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Sukces firmy jest sukcesem każdego pracownika!

Głównym celem Mostostalu Pomorze SA jest zdobycie zaufania naszych Klientów.

Aby spełnić wymagania Klientów i stale doskonalić nasz System wspólnie wyznaczyliśmy następujące cele:

zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac
identyfikację oczekiwań Klientów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia
sukcesywne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technologicznego i zasobów gwarantujących terminowość, jakość i bezpieczeństwo realizacji projektów
inwestowanie w nowy sprzęt i wdrażanie nowych technologii
zapewnienie środków i zasobów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem ZSZJ i BHP
doskonalenie kadry pracowniczej
stałą poprawę warunków pracy
dobór dostawców świadczących usługi na określonym poziomie jakościowym i BHP

Zaangażowanie każdego pracownika jest podstawą naszych sukcesów!

Certyfikaty

Certyfikat systemu zarządzania jakością i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004

Certyfikat systemu zarządzania jakością i BHP zgodny z normami PN-EN  ISO 9001:2015, PN-N 18001:2004

Certyfikat wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Certyfikat wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0042 uprawniający wykonywanie konstrukcyji metalowych i aluminiowych wg PN-EN 1090-1

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0042 uprawniający wykonywanie konstrukcji metalowych i aluminiowych wg  PN-EN 1090-1

Certyfikat Achilles JQS

Certyfikat Achilles JQS

Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-W/4-10

Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-W/4-10

Uprawnienie UC-06-106-M/4-10 dowytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Uprawnienie UC-06-106-M/4-10 do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Uprawnienie UC-06-106-N4-10 do napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Uprawnienie UC-06-106-N4-10 do napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Certyfikat do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-P3-10

Certyfikat do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych UC-06-106-P3-10

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcjie Mostowe 24-M-15 uprawniające do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe 01-M-17 uprawniające do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcjie Mostowe 24-15 uprawniające do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych

Świadectwo Kwalifikacji Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe 01-17 uprawniające do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych. Świadectwo Przynależności i Założycielstwa Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

CERTYFIKAT Złoty Płatnik 2015

Share This