Nazwa firmyMostostal Pomorze S.A.
Forma prawnaSpółka Akcyjna
Kraj siedzibyRzeczpospolita Polska
Adres siedzibyul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk
Numer REGON191672257
Numer NIP5832565637
Numer KRS0000055123
Oznaczenie sąduSąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji w KRS24.10.2001
Kapitał zakładowy5.700.000,00 zł wpłacony w całości

Zarząd firmy Mostostal Pomorze S.A.

Arkadiusz Aszyk

Arkadiusz Aszyk

Prezes Zarządu

Wykształcenie:

Doktor Nauk Ekonomicznych – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Doświadczenie zawodowe:

1997 – 2005: Stocznia Gdynia SA – różne stanowiska od. Specjalisty ds. finansowych do doradcy Prezesa Zarządu
2005: Community of European Shipyards Associations – Doradca Sekretarza Generalnego
2006 – 2008: Stocznia Gdynia SA – Członek Zarządu
2008 – 2012: Stocznia Gdańsk SA – Członek Zarządu
2012:   Remontowa Shipbuilding SA – Członek Zarządu
2013 – 2017: Remontowa Holding SA – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Przebieg kariery w Mostostal  Pomorze SA:
X. 2017 – XII. 2017: Dyrektor Zarządzający
2018 – obecnie: Prezes Zarządu

Ewa Iwaniuk-Niecikowska

Ewa Iwaniuk-Niecikowska

Członek Zarządu

Wykształcenie:

magister – Politechnika Gdańska

Doświadczenie zawodowe:

2004 – 2005: ZUS – Wydział Ustalania Kapitału Początkowego w Gdyni – Starszy Referent
2005 – 2009: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. – Asystent Biegłego Rewidenta; Młodszy Menedżer;  Kierownik Zespołu; Kierownik Działu Audytu
2009 – 2012: Mostostal Pomorze SA – Główna Księgowa
2012: Mostostal Pomorze SA – Dyrektor Finansowy

Przebieg kariery w Mostostal Pomorze SA:

2009 – 2012: Główna Księgowa
2012 – obecnie: Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy oraz Główna Księgowa

Rys historyczny

Spółka rozpoczęła swoją działalność 1. stycznia 1999 r. jako samodzielny podmiot gospodarczy, wyodrębniony ze struktur organizacyjnych Mostostalu Gdańsk S.A. Funkcjonowała wówczas pod nazwą MG Pomorze SA i realizowała głównie kontrakty dla przemysłu petrochemicznego. Kluczowymi klientami byli wtenczas m.in.: PERN Przyjaźń w Płocku, Rafineria w Gdańsku, Petrochemia w Płocku oraz kontrahenci norwescy, wśród których: Kvaerner Oil & Gas. Zlecenia dotyczyły przede wszystkim wykonania i montażu rurociągów oraz prefabrykacji elementów wielkogabarytowych dla platform wiertniczych.

W 2003 roku MG Pomorze SA przejęła znaczną część załogi oraz pomieszczeń (przede wszystkim: kierowników projektów, inspektorów Kontroli Jakości, biuro techniczne Zakładu Konstrukcji Stalowych) i rozpoczęła realizację kontraktów typu offshore w ramach własnej działalności.

W 2005 roku cały zgromadzony kapitał Spółki został sprzedany prywatnym inwestorom. W tym samym roku firma zmieniła nazwę na Mostostal Pomorze SA.

Budynek główny MPG

Widoczne białe skrzydło budynku stanowią biura, natomiast niebieska prostopadła część to warsztat prefabrykacji konstrukcji stalowych – PKS1

Warsztat prefabrykacji PKS1

Na zdjęciu widoczna jest nawa IV. i V.
Są to główne hale produkcyjne konstrukcji ciężkiej

Biuro Technologiczne

Dział Technologiczny i Przygotowania Produkcji, gdzie odbywa się opracowywanie dokumentacji warsztatowej

Od 2 stycznia 2008 r. Spółka weszła w skład grupy kapitałowej PolAqua (Obecnie PolAqua Sp. z o.o.)
W 2014 roku 100% produkcji Mostostalu Pomorze SA stanowiły konstrukcje typu offshore.
Od stycznia 2015 roku 100% akcji firmy Mostostal Pomorze SA należy do PolAqua Sp. z o.o.

Firma w dalszym ciągu kładzie szczególny nacisk na współpracę z firmami, z którymi związana była od początku funkcjonowania (często występującymi również pod zmienionymi nazwami), jednocześnie zwiększając zaangażowanie na szeroko pojętym rynku offshore (np. elementy platform wiatrowych dla Bladt Industries AS). Ponadto Mostostal Pomorze SA podejmuje się realizacji konstrukcji maszynowych wymagających specjalistycznej obróbki mechanicznej (np. elementy maszyn dla SANDVIK Mining Construction Materials Handling GmbH & Co KG), a także konstrukcji dźwigów RTG przeznaczonych do przemieszczania kontenerów, we wszelkiego rodzaju bazach kontenerowych.

Budynek PKS2

Wewnątrz znajduje się  hala prefabrykacji konstrukcji aluminiowych. Plac przyległy stanowią  kontenery biurowe, narzędziownia oraz teren przystosowany do załadunku konstrukcji

Hala warsztatu PKS2

W pełni wyposażona, całkowicie zadaszona hala produkcyjna o łącznej powierzchni 2160m2, przystosowana do wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych

Plac magazynowanie materiałów PKS1

Zewnętrzny plac składowania materiałów stalowych przewidzianych do wykorzystania w trakcie produkcji. Stal nierdzewna oraz aluminium składowane są oddzielnie

Grupa kapitałowa

Grupą kapitałową firmy Mostostal Pomorze SA jest PolAqua. Spółka weszła w skład tej Grupy 2. stycznia 2008 roku. Od stycznia 2015 roku 100% akcji Spółki należy do PolAqua Sp. z o.o.

PolAqua świadczy usługi budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego, paliwowego oraz ogólnego.
Jej głównym właścicielem jest Dragados SA, który posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym PolAqua Sp. z o.o., co z kolei stanowi 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Dragados S.A., spółka prawa hiszpańskiego, należy (w 99,9%) do jednej z największych na świecie grup budowlanych ACS (Actividades de Construccion y Servicios).

Share This