Konstrukcje Infrastrukturalne

Most M1 – Huta Pokój

Wykonanie elementów stalowych mostu M1 w osiach (7-11) w ciągu drogi ekspresowej S3 – Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego

Realizacja

2015

Miejsce

Gorzów Wielkopolski

Klient

Huta Pokój

Zangażowanie

35 spawaczy

ton konstrukcji stalowej

sztuk kołków Nelsona

m2 powierzchni malarskiej