Konstrukcje offshorowe

Bligh Bank Trafoplatform – topside

Prefabrykacja elementów konstrukcji stalowej Topside

Realizacja

2015 – 2016

Klient

Bladt Industries AS

Powierzchnia malowana

9 000 m2

Zabezpieczenie ognioochronne

600 m2

ton konstrukcji stalowej