Konstrukcje dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego

Budowa Instalacji Sulphur Recovery Unit

Budowa Nowej Instalacji Odzysku Siarki i Oczyszczania Gazów Resztkowych (SRU, TGT)

Realizacja

2009-2010

Klient

Grupa Lotos SA

Lokalizacja

Rafineria Gdańska

Konstrukcja

Wykonana zgodnie z programem 10+

ton montowanego wyposażenia

ton montażu konstrukcji stalowych

ton prefabrykacji i montażu orurowania