Konstrukcje dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego

Budowa zbiorników

Budowa trzech zbiorników, każdy o pojemności 32.000 m3

Realizacja

2008 – 2009

Klient

Grupa Lotos SA

Lokalizacja

Rafineria Gdańska

Konstrukcja

Wykonanie zgodnie z programem 10+

ton montowanej konstrukcji

ton konstrukcji pomocniczych