Konstrukcje dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego

Instalacja Oczyszczania Aminowego LPG

Budowa nowej Instalacji Oczyszczania Aminowego LPG W Rafinerii Gdańskiej  wraz z montażem konstrukcji i wyposażenia

Realizacja

2008 – 2009

Klient

Grupa Lotos SA

Lokalizacja

Rafineria Gdańska

Konstrukcja

Wykonanie zgodnie z programem 10+

ton montowanych aparatów

ton prefabrykacji i montażu rurociągów