Konstrukcje dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego

Instalacja SDA ROSE

Wykonanie robót mechanicznych dla nowobudowanej instalacji SDA/ROSE w Rafinerii Gdańskiej wraz z montażem konstrukcji i wyposażenia

Realizacja

2009 – 2010

Klient

Grupa Lotos SA

Lokalizacja

Rafineria Gdańska

Konstrukcja

Wykonanie zgodnie z programem 10+

ton montowanego wyposażenia

ton montażu konstrukcji stalowych

całkowity tonaż rurociągów

m2 powierzchni malowanej