Konstrukcje dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego

Nyhamna

Prefabrykacja konstrukcji stalowych i aluminiowych dla zakładu przetwarzania gazu

Realizacja

Maj 2014 – Lipiec 2015

Klient

Kvaerner Stord AS

Zabezpieczenie ogniowe

7 500 m2

Malowana powierzchnia

5 300 m2

ton konstrukcji stalowej

ton konstrukcji aluminiowej