Konstrukcje dźwigowe i specjalistyczne

Suwnice RTG – Cargotec Finland OY

Preabrykacja konstrukcji stalowych

W latach 2000-2015 wykonano łącznie 94 zestawy suwnic RTG

Realizacja

2000 – 2015

Klient

Cargotec Finland OY

Powierzchnia PFP

55 416 m2

ton konstrukcji